Volební výbor
Usnesení

č. 121Schválení kandidátky na volbu 1 člena Rady České televize (5. prosince 2012) 
č. 122Záměr zahraničních akcí volebního výboru na rok 2013 (5. prosince 2012) 
č. 123k programu 23. schůze výboru (z 23. schůze) 
č. 124ke Zprávě o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2012 (tisk č. 927) (z 23. schůze) 
č. 125ke Zprávě o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2012 (tisk č. 927) (z 23. schůze) 
č. 126ke Zprávě o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2012 (tisk č. 927) (z 23. schůze) 
č. 127k Informaci o programových změnách v ČRo (z 23. schůze) 
č. 128k termínu a pořadu 24. schůze výboru (z 23. schůze) 
č. 129k programu 24. schůze výboru (z 24. schůze) 
č. 130k Státnímu závěrečnému účtu za rok 2012 - kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (z 24. schůze) 
č. 131K Výroční zprávě o činnosti Českého rozhlasu v roce 2012 (tisk č. 964) (z 24. schůze) 
č. 132K schválení termínu a složení delegace volebního výboru na služební cestu do Rakouska a Slovenska (z 24. schůze) 
č. 133K návrhu na vypsání výzvy na kandidáty na 1 člena Rady Českého rozhlasu a 1 člena Rady České televize (z 24. schůze) 

<<34567
ISP (příhlásit)