Volební výbor
Usnesení

č. 101K bodu: Projednání stížnosti Štěpána Kotrby na Radu České televize (17. května 2012) 
č. 102K bodu: Schválení termínu a složení delegace volebního výboru na služební cestu do Švédska (17. května 2012) 
č. 103K bodu: Odvolání Mgr. Antonína Zelenky z funkce člena Rady Českého rozhlasu (17. května 2012) 
č. 104K bodu: Schválení programu 19. schůze výboru (6. června 2012) 
č. 105K bodu: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2011 (tisk č. 655) (6. června 2012) 
č. 106Schválení programu 20. schůze výboru (13. září 2012) 
č. 107Projednání poslaneckého návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 592) (13. září 2012) 
č. 108Projednání vládního návrhu zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), sněmovní tisk č. 620 (13. září 2012) 
č. 109Návrh na vypsání výzvy na kandidáty na člena Rady Českého rozhlasu a člena Rady České televize (13. září 2012) 
č. 110Schválení programu 21. schůze výboru (4. prosince 2012) 
č. 111Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 - Kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (4. prosince 2012) 
č. 112Schválení programu 22. schůze výboru (5. prosince 2012) 
č. 113Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2011 (tisk č. 784) (5. prosince 2012) 
č. 114Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2011 (tisk č. 792) (5. prosince 2012) 
č. 115Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2011 (tisk č. 751) (5. prosince 2012) 
č. 116Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2011 (tisk č. 751) (5. prosince 2012) 
č. 117Pozměňovací návrh poslanců ke sněmovnímu tisku č. 857/0 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 (5. prosince 2012) 
č. 118Návrh postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu členů Rady Českého rozhlasu (5. prosince 2012) 
č. 119Návrh postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu členů Rady České televize (5. prosince 2012) 
č. 120Schválení kandidátky na volbu 1 člena Rady Českého rozhlasu (5. prosince 2012) 

<<234567>>
ISP (příhlásit)