Volební výbor
Usnesení

č. 81k prověření, zda předložené návrhy kandidátů splňují všechny náležitosti stanovené zákonem o České televizi a zda jsou v souladu s usnesením volebního výboru č. 10 ze dne 11. srpna 2010. (28. února 2012) 
č. 82Návrh termínů příštích jednání volebního výboru (28. února 2012) 
č. 83Schválení programu 16. schůze výboru (3. dubna 2012) 
č. 84Informace o dokladech kandidátů na členy Rady Českého rozhlasu (3. dubna 2012) 
č. 85Informace o dokladech kandidátů na členy Rady České televize (3. dubna 2012) 
č. 86Návrh termínu a pořadu příští schůze volebního výboru (3. dubna 2012) 
č. 87Projednání Zprávy o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílánía v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2011 (tisk č. 612) (12. dubna 2012) 
č. 88Státní závěrečný účet za rok 2011 - kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (12. dubna 2012) 
č. 89Zahraniční cesty delegací volebního výboru do Polska a Švédska (12. dubna 2012) 
č. 90Schválení programu 17. schůze výboru (12. dubna 2012) 
č. 91Návrh termínu a pořadu příští schůze volebního výboru (12. dubna 2012) 
č. 92Návrh postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu členů Rady Českého rozhlasu (12. dubna 2012) 
č. 93Návrh postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu členů Rady České televize (12. dubna 2012) 
č. 94Schválení kandidátky na volbu dvou členů Rady Českého rozhlasu (12. dubna 2012) 
č. 95Schválení kandidátky na volbu dvou členů Rady České televize (12. dubna 2012) 
č. 96Podání Štěpána Kotrby na Radu České televize (12. dubna 2012) 
č. 97Podání Štěpána Kotrby na Radu Českého rozhlasu (12. dubna 2012) 
č. 98K bodu: Schválení programu 18. schůze výboru (17. května 2012) 
č. 99K bodu: Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2011 (tisk č. 654) (17. května 2012) 
č. 100K bodu: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2011 (tisk č. 655) (17. května 2012) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)