Volební výbor
Usnesení

č. 61Schválení programu 12. schůze výboru (13. října 2011) 
č. 62Pokračování v projednávání Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2010 (tisk č. 306) (13. října 2011) 
č. 63Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2010 (tisk č. 467) (13. října 2011) 
č. 64Stížnost pana Štěpána Kotrby ve věci prodeje budovy Českého rozhlasu (13. října 2011) 
č. 65Vyřízení stížností pana Vladimíra Hendrycha (13. října 2011) 
č. 66Vysílání Českého rozhlasu 7 (13. října 2011) 
č. 67Návrh termínu a programu příští schůze volebního výboru (13. října 2011) 
č. 68Schválení programu 13. schůze výboru (24. listopadu 2011) 
č. 69Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 - Kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (24. listopadu 2011) 
č. 70Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2010 (tisk č. 465) (24. listopadu 2011) 
č. 71Záznam k bodu Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2010 (tisk č. 468) (24. listopadu 2011) 
č. 72Návrh termínu a programu příští schůze volebního výboru (24. listopadu 2011) 
č. 73Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2010 (tisk č. 465) (24. listopadu 2011) 
č. 74Informace předsedy a členů volebního výboru (k záměru cest na rok 2012) (24. listopadu 2011) 
č. 75Schválení programu 14. schůze výboru (9. února 2012) 
č. 76Návrh na odvolání Mgr. Antonína Zelenky z funkce člena Rady Českého rozhlasu (9. února 2012) 
č. 77Volba místopředsedy volebního výboru (9. února 2012) 
č. 78Schválení programu 15. schůze výboru (28. února 2012) 
č. 79Návrh na vypsání výzvy na kandidáty na členy Rady Českého rozhlasu a Rady České televize (28. února 2012) 
č. 80k prověření, zda předložené návrhy kandidátů splňují všechny náležitosti stanovené zákonem o Českém rozhlasu a zda jsou v souladu s usnesením volebního výboru č. 10 ze dne 11. srpna 2010. (28. února 2012) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)