Volební výbor
Usnesení

č. 41Schválení programu 8. schůze výboru (7. dubna 2010) 
č. 42Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílánía v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2010 (tisk č. 273) (7. dubna 2010) 
č. 43Státní závěrečný účet za rok 2010 - kapitola 372 Rada pro rozhlasové a tele- vizní vysílání (7. dubna 2010) 
č. 44Schválení termínu a složení delegace volebního výboru na služební cestu do Velké Británie (7. dubna 2010) 
č. 45Návrh na vypsání výzvy na kandidáty na členy Rady Českého rozhlasu a Rady České televize (7. dubna 2010) 
č. 46Návrh termínu a programu příští schůze výboru (7. dubna 2010) 
č. 47Schválení programu 9. schůze výboru (25. května 2011) 
č. 48Informace o dokladech kandidátů na členy Rady Českého rozhlasu (25. května 2011) 
č. 49Informace o dokladech kandidátů na členy Rady České televize (25. května 2011) 
č. 50Schválení programu 10. schůze výboru (26. května 2011) 
č. 51Návrh postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu členů Rady Českého rozhlasu (26. května 2011) 
č. 52Návrh postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu členů Rady České televize (26. května 2011) 
č. 53Schválení kandidátky na volbu čtyř členů Rady Českého rozhlasu (26. května 2011) 
č. 54Schválení kandidátky na volbu čtyř členů Rady České televize (26. května 2011) 
č. 55Návrh termínu a programu příští schůze výboru (26. května 2011) 
č. 56Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2010 (tisk č. 306) (26. května 2011) 
č. 57Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2010 (tisk č. 309) (26. května 2011) 
č. 58Informace předsedy volebního výboru (26. května 2011) 
č. 59Schválení programu 11. schůze (16. června 2011) 
č. 60Projednání senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk č. 27 (16. června 2011) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)