Volební výbor
Usnesení

č. 21Informace o dokladech kandidátů na členy Rady České televize (18. listopadu 2010) 
č. 22Návrh postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu členů Rady (18. listopadu 2010) 
č. 23Návrh postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu člena Rady České televize (18. listopadu 2010) 
č. 24Schválení kandidátky na volbu čtyř členů Rady Českého rozhlasu (18. listopadu 2010) 
č. 25Schválení kandidátky na volbu jednoho člena Rady České televize (18. listopadu 2010) 
č. 26Schválení programu 5. schůze výboru (19. listopadu 2010) 
č. 27Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2009 (tisk č. 114) (19. listopadu 2010) 
č. 28Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 - Kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (19. listopadu 2010) 
č. 29Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009 (tisk č. 123) (19. listopadu 2010) 
č. 30Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2009 (tisk č. 69) (19. listopadu 2010) 
č. 31Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2009 (tisk č. 147) (19. listopadu 2010) 
č. 32Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2009 (tisk č. 64) (19. listopadu 2010) 
č. 33Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2009 (tisk č. 75) (19. listopadu 2010) 
č. 34Návrh termínu a programu příští schůze volebního výboru (19. listopadu 2010) 
č. 35Návrh na dovolbu v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a v Radě České tiskové kanceláře (18. listopadu 2010) 
č. 36Doplnění informace o dokladech kandidátů na členy Rady Českého rozhlasu (18. listopadu 2010) 
č. 37Schválení programu 6. schůze výboru (19. listopadu 2010) 
č. 38Záměr zahraničních akcí volebního výboru na rok 2011 (19. listopadu 2010) 
č. 39Návrh termínu a programu příští schůze výboru (19. listopadu 2010) 
č. 40Pokračování v projednávání senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk č. 27 (20. ledna 2010) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)