Hospodářský výbor
Podvýbor pro energetiku
Usnesení

č. 1k volbě místopředsedy (13. března 2007) 
č. 2k volbě ověřovatelů (13. března 2007) 
č. 3k rezignaci na funkci místopředsedy (17. května 2007) 
č. 4k volbě místopředsedy (17. května 2007) 
č. 5ke státní energetické koncepci (28. února 2008) 
č. 6k novele energetického zákona (28. února 2008) 
č. 7k novele energetického zákona (5. února 2009) 
č. 8k výsledkům Nezávislé odborné komise pro posuzování energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu (5. února 2009) 
č. 9k prezentaci "Kritická infrastruktura" (5. února 2009) 
č. 10k energetické bezpečnosti ČR (5. února 2009) 
č. 11k prezentaci "Státní energetická koncepce ČR" (10. prosince 2009) 
č. 12k prezentaci "Vývoj cen energií" (10. prosince 2009) ISP (příhlásit)