Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 4k volbě místopředsedů ústavně právního výboru (23. července 1998) 
č. 5k státnímu závěrečnému účtu za rok 1997 - kapitola Ústavní soud (16. září 1998) 
č. 6k státnímu závěrečnému účtu za rok 1997 - kapitola Ministerstvo spravedlnosti (část správní a souhrn kapitoly) (16. září 1998) 
č. 11k návrhu posl. V. Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (tisk 1) (4. listopadu 1998) 
č. 14k plánu zahraničních pracovních styků ústavně právního výboru na I. pololetí 1999 (11. listopadu 1998) 
č. 16k návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1999 - kapitola Ústavní soud (3. prosince 1998) 
č. 19k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 54) (9. prosince 1998) 
č. 21k senátnímu návrhu zákona o jednacím řádu Senátu (tisk 47) (20. ledna 1999) 
č. 26k návrhu posl. J. Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 24) (24. února 1999) 
č. 28k plánu zahraničních pracovních styků ústavně právního výboru do konce roku 1999 (10. března 1999) 
č. 32Záznam k návrhu posl. Cyrila Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) (tisk 120) (15. dubna 1999) 
č. 33k návrhu posl. Z. Jičínského a dalších na vydání zákona o referendu a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o referendu) (tisk 44) (15. dubna 1999) 
č. 37k přijetí irského generálního prokurátora poslanci ústavně právního výboru (22. dubna 1999) 
č. 38k přijetí místopředsedy Nejvyšší rady soudní moci Španělska poslanci ústavně právního výboru (4. června 1999) 
č. 39k vládnímu návrhu zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů (tisk 158) (4. června 1999) 
č. 41k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii (tisk 134) (11. června 1999) 
č. 46Záznam k návrhu posl. Z. Rujbrové, J. Zahradila, J. Kupčové, M. Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů (tisk 124) (16. června 1999) 
č. 49k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv (tisk 200) (17. června 1999) 
č. 52Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí (tisk 260) (15. září 1999) 
č. 57 (22. září 1999) 

12345
ISP (příhlásit)