Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 191Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 885) (14. června 2001) 
č. 192k přijetí delegace ústavně právního výboru Národní rady Slovenské republiky (26. června 2001) 
č. 199Vládní návrh zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců (tisk 877) (16. října 2001) 
č. 201Návrh posl. V. Parkanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňují některé další zákony (tisk 606) (16. října 2001) 
č. 205Návrh posl. P. Buzkové, M. Bendy, J. Talíře, V. Krásy a V. Filipa na vydání zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (tisk 636) (7. listopadu 2001) 
č. 208Návrh posl. A. Macháčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (tisk 945) (7. listopadu 2001) 
č. 209Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1024) (8. listopadu 2001) 
č. 210Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (tisk 972) (8. listopadu 2001) 
č. 214Vládní návrh zákona o řešení některých kompetenčních sporů (tisk 1077) (14. listopadu 2001) 
č. 215Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního (tisk 1081) (14. listopadu 2001) 
č. 218Vládní návrh zákona o provádění referenda a o změně některých dalších zákonů (tisk 1040) (14. listopadu 2001) 
č. 221Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 885) (15. listopadu 2001) 
č. 226Záznam Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (tisk 1160) (9. ledna 2002) 
č. 228Vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek (tisk 1056) (10. ledna 2002) 
č. 231Záznam Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1021) (17. ledna 2002) 
č. 233Vládní návrh soudního řádu správního (tisk 1080) (17. a 18. ledna 2002) 
č. 235Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního (tisk 1081) (18. ledna 2002) 
č. 240Návrh posl. V. Holáně, J. Janečka a V. Krásy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1185) (20. února 2002) 
č. 241Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1225) (20. února 2002) 
č. 243Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk 1140) (20. února 2002) 

12345
ISP (příhlásit)