Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 130Vládní návrh zákona o soudcích a přísedících, o řízení ve věcech soudců a o změně zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (tisk 540) (7. září 2000) 
č. 135 (19. října 2000) 
č. 138Výchozí teze pro přípravu koncepce správního soudnictví a možné varianty jeho organizační struktury (tisk 669) (16. listopadu 2000) 
č. 140k procedurálním nejasnostem při přijímání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb., schváleném dne 27. října 2000 Poslaneckou sněmovnou (10. ledna 2001) 
č. 151Návrh posl. V. Parkanové a dalších na vydání zákona o kárné odpovědnosti soudců a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 605) (1. února 2001) 
č. 156Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 785) (14. a 15. března 2001) 
č. 157Návrh posl. V. Mlynáře, I. Langera, B. Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb. (tisk 774) (21. března 2001) 
č. 158Návrh posl. L. Šustra, V. Tlustého, M. Krause, I. Pilipa, A. Svobodové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (tisk 800) (21. března 2001) 
č. 162ze společného jednání s ústavně právním výborem Senátu Návrh posl. P. Buzkové, M. Bendy, J. Talíře, V. Krásy a V. Filipa na vydání zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (tisk 636) (22. března 2001) 
č. 166 (5. dubna 2001) 
č. 171Návrh posl. Z. Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 850) (25. dubna 2001) 
č. 172Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 864) (25. dubna 2001) 
č. 174Vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů (tisk 875) (26. dubna 2001) 
č. 177Návrh posl. C. Svobody, P. Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (tisk 682) (3. května 2001) 
č. 179Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 884) a Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 885) (3. května 2001) 
č. 180Návrh posl. Z. Horníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony (tisk 828) (3. května 2001) 
č. 183Návrh posl. V. Parkanové a dalších na vydání zákona o kárné odpovědnosti soudců a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 605) (6. června 2001) 
č. 184Návrh posl. V. Parkanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňují některé další zákony (tisk 606) (6. června 2001) 
č. 186Záznam Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu (tisk 896) (7. června 2001) 
č. 187Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 870) (7. června 2001) 

12345
ISP (příhlásit)