Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 61Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) (tisk 245) (23. září 1999) 
č. 62 (21. října 1999) 
č. 63Vládní návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) (tisk 248) (21. října 1999) 
č. 69Plán zahraničních pracovních styků ústavně právního výboru na rok 2000 (18. listopadu 1999) 
č. 71Návrh posl. S. Grosse na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (tisk 361) (19. listopadu 1999) 
č. 75Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (tisk 458) (20. ledna 2000) 
č. 84Návrh posl. C. Svobody, V. Krásy a P. Němce na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 217) (3. února 2000) 
č. 86Vládní návrh zákona o státním zastupitelství a o změně některých souvisejících zákonů (o státním zastupitelství) (tisk 370) (9. února 2000) 
č. 89Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 465) (10. února 2000) 
č. 90k připomínkám poslance Stanislava Křečka vznesených na 22. schůzi Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) dne 23. února 2000 (23. února 2000) 
č. 91 (23. února 2000) 
č. 98Návrh posl. J. Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 401) (16. března 2000) 
č. 105Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 383) (22. března 2000) 
č. 111Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 585) (26. dubna 2000) 
č. 115Vládní návrh zákona o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) (tisk 542) (28. dubna 2000) 
č. 118Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 383) (4. května 2000) 
č. 121Vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (tisk 477) (26. dubna a 7. a 14. června 2000) 
č. 123Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 465) (3. května a 15. a 22. června 2000) 
č. 128Vládní návrh zákona o státním zastupitelství a o změně některých souvisejících zákonů (o státním zastupitelství) (tisk 370) (6. září 2000) 
č. 129Vládní návrh zákona o soudech (tisk 539) (7. září 2000) 

12345
ISP (příhlásit)