Stálá komise pro rodinu
Usnesení

č. 6Převzetí záštity nad iniciativou Národní týden manželství (18. října 2007) 
č. 7Vyjádření podpory mateřským centům (6. prosince 2007) 
č. 8Souhlas s přesunutím služební cesty do Rakouska na rok 2008 (6. prosince 2007) 
č. 9Žádost o povolení výstavy fotografií k tématu manželství a rodina (6. prosince 2007) 
č. 10K návrhu poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného (tisk 325) (17. ledna 2008) 
č. 11K televiznímu pořadu Výměna manželek (17. ledna 2008) 
č. 12K televiznímu pořadu Výměna manželek (13. března 2008) 
č. 13K vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk 390) (13. března 2008) 
č. 14K vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk 390) (8. dubna 2008) 
č. 15Zpráva návrhu poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného (tisk 325) (8. dubna 2008) 
č. 16Ke zprávě náměstka ministra práce a sociálních věcí MUDr. Mariána Hoška o souboru prorodinných opatření (Prorodinný balíček) (3. října 2008) 
č. 17k projednání podnětu společnosti APERIO týkajícího se problematiky obsazenosti mateřských škol. (3. října 2008) ISP (příhlásit)