Zemědělský výbor
Usnesení

č. 1k volbě předsedy výboru (3. července 1996) 
č. 2k volbě ověřovatelky výboru (3. července 1996) 
č. 3k volbě ověřovatele výboru (3. července 1996) 
č. 4k volbě ověřovatele výboru (3. července 1996) 
č. 5k volbě ověřovatele výboru (3. července 1996) 
č. 6k volbě místopředsedy výboru (3. července 1996) 
č. 7k volbě místopředsedy výboru (3. července 1996) 
č. 8k volbě místopředsedy výboru (3. července 1996) 
č. 9k volbě místopředsedy výboru (3. července 1996) 
č. 10ke zřízení podvýboru (3. července 1996) 
č. 11k volbě předsedy podvýboru (3. července 1996) 
č. 12ke kapitole státního závěrečného účtu ČR za rok 1995 čís. 346 Český úřad zeměměřický a katastrální (11. září 1996) 
č. 13ke kapitole státního závěrečného účtu ČR za rok 1995 čís. 329 - Ministerstvo zemědělství včetně Státního fondu pro zúrodnění půdy (11. září 1996) 
č. 14k státnímu závěrečnému účtu ČR za rok 1995 - části Státní fond tržní regulace v zemědělství (12. září 1996) 
č. 15k návrhu na zahraniční služební cesty členů zemědělského výboru PS v nejbližším období (11. září 1996) 
č. 16k problematice informatiky v zemědělství (11. září 1996) 
č. 17k Parlamentnímu institutu (12. září 1996) 
č. 18k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1996 (sněmovní tisk 45) (18. září 1996) 
č. 19k zemědělskému učňovskému školství (18. září 1996) 
č. 20k transformaci závlahových soustav a meliorací (18. září 1996) 

12345
ISP (příhlásit)