Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 161k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Severoatlantické smlouvě (tisk 384) (11. března 1998) 
č. 162k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) v platném znění, vrácenému Senátem (11. března 1998) 
č. 163k návrhu rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1998 (tisk 341) (12. března 1998) 
č. 164k programu činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1998 (tisk 342) (12. března 1998) 
č. 165k návrhu statutu Fondu dětí a mládeže na rok 1998 (tisk 391) (12. března 1998) 
č. 166k návrhu zákona, kterým se mění zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky (tisk 304) (12. března 1998) 
č. 167k zahraniční cestě do Itálie (12. března 1998) 
č. 168k posl. návrhu zákona o vysokých školách (tisk 189) (11. března 1998) 
č. 169k činnosti podvýboru pro heraldiku (22. dubna 1998) 
č. 170ke zprávě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o stavu vyšetřování ve věci vybírání školného na středních školách (22. dubna 1998) 
č. 171k informaci o Národní radě pro vzdělávání (22. dubna 1998) 
č. 172k zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (tisk 413) (22. dubna 1998) 
č. 173k činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (22. dubna 1998) 
č. 174 (22. dubna 1998) 
č. 175 (22. dubna 1998) 
č. 176 (22. dubna 1998) 
č. 177k poslaneckému návrhu zákona o znakové řeči (tisk 353) (22. dubna 1998) 
č. 178k vládnímu návrhu, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty (tisk 380) (23. dubna 1998) 
č. 179k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1997 (tisk 441) (29. dubna 1998) 
č. 180 (29. dubna 1998) 

<<5678910>>
ISP (příhlásit)