Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 121ke změnám provedeným ve státním rozpočtu na rok 1997 - kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (1. července 1997) 
č. 122ke změnám provedeným ve státním rozpočtu na rok 1997 - kapitola 361 - Akademie věd ČR (2. července 1997) 
č. 123ke změnám provedeným ve státním rozpočtu na rok 1997 - kapitola 321 - Grantová agentura ČR (2. července 1997) 
č. 124ke změnám provedeným ve státním rozpočtu na rok 1997 - kapitola 372 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (2. července 1997) 
č. 125ke změnám provedeným ve státním rozpočtu na rok 1997 - kapitola 334 - Kultura (2. července 1997) 
č. 126k usnesení Poslanecké sněmovny č. 47, 109 a 383 (1. září 1997) 
č. 127k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů - tisk 220 (1. září 1997) 
č. 128k vládnímu návrhu zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) vrácenému Senátem (1. září 1997) 
č. 129k zahraniční cestě zástupců výboru do Bruselu (1. září 1997) 
č. 130k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1996 (tisk 170) (17. září 1997) 
č. 131k účasti členů výboru na zasedání Meziparlamentní konference programu EUREKA, konané ve dnech 1. a 2. 6. 1998 v Lisabonu (17. září 1997) 
č. 132k účasti členů výboru na zahraniční cestě do Ruska a do Estonska, Lotyška a Litvy v 1. pololetí 1998 (17. září 1997) 
č. 133k informaci o ustavení Národní rady pro vzdělávání (18. září 1997) 
č. 134k informaci o situaci v divadlech, působících v oblastech postižených povodněmi (25. září 1997) 
č. 135k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 226) (25. září 1997) 
č. 136k převzetí záštity (25. září 1997) 
č. 137k činnosti podvýboru pro heraldiku (14. října 1997) 
č. 138k návrhu státního rozpočtu na rok 1998 - kapitola č. 334 Ministerstvo kultury (12. listopadu 1997) 
č. 139k státnímu rozpočtu na rok 1998 - kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (13. listopadu 1997) 
č. 140k Návrhu rozpočtu Státního fondu kultury na rok 1998 (12. listopadu 1997) 

<<345678910>>
ISP (příhlásit)