Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 101 (30. dubna 1997) 
č. 102k programu optimalizace středních a vyšších odborných škol a školských zařízení (30. dubna 1997) 
č. 103k převzetí záštity (30. dubna 1997) 
č. 104k revokaci usnesení č. 56 ze dne 20. listopadu 1996 (30. dubna 1997) 
č. 105k vládnímu návrhu zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) - tisk 38 (30. dubna 1997) 
č. 106k Výroční zprávě Fondu dětí a mládeže za rok 1996 (tisk 154) (15. května 1997) 
č. 107k Výroční zprávě Fondu dětí a mládeže za rok 1996 (tisk 154) (15. května 1997) 
č. 108k Státnímu závěrečnému účtu - kapitola č. 334 kultura za rok 1996 (4. června 1997) 
č. 109ke Závěrečnému účtu Státního fondu kultury za rok 1996 (4. června 1997) 
č. 110k Státnímu závěrečnému účtu za rok 1996 - kapitola č. 372 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (4. června 1997) 
č. 111k Závěrečnému účtu Státního fondu na podporu a rozvoj české kinematografie za rok 1996 (4. června 1997) 
č. 112k Státnímu závěrečnému účtu - kapitola č. 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 1996 (4. června 1997) 
č. 113k Státnímu závěrečnému účtu - kapitola č. 361 Akademie věd ČR za rok 1996 (5. června 1997) 
č. 114k Státnímu závěrečnému účtu - kapitola č. 321 Grantová agentura ČR za rok 1996 (5. června 1997) 
č. 115k návrhu zásad pravidel pro organizaci zahraničních styků PSP (5. června 1997) 
č. 116k zahraniční cestě zástupců výboru do Rakouska, Francie a do Velké Británie (5. června 1997) 
č. 117k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů - tisk 125 (18. června 1997) 
č. 118k Závěrečné zprávě dozorčí Rady Grantové agentury ČR - tisk 168 (18. června 1997) 
č. 119k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže (tisk 140) (18. června 1997) 
č. 120k Výroční zprávě Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1996 (tisk 173) (18. června 1997) 

<<2345678910>>
ISP (příhlásit)