Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 81k zahraniční cestě zástupců výboru v týdnu od 28. dubna do Dánska (6. března 1997) 
č. 82k zahraniční cestě zástupců výboru v týdnu od 23. června do Holandska (6. března 1997) 
č. 83k zahraniční cestě zástupců výboru do Bruselu (6. března 1997) 
č. 84k zahraniční cestě zástupců výboru do Francie (Paříž a Štrasburk) a do Španělska a Portugalska (6. března 1997) 
č. 85k pozvání partnerského slovenského výboru (6. března 1997) 
č. 86k vícezdrojovému financování kultury (6. března 1997) 
č. 87k zahraniční cestě zástupců výboru do Dánska (6. března 1997) 
č. 88k účetní závěrce Fondu dětí a mládeže za rok 1996 (tisk 137) (12. března 1997) 
č. 89k zprávě o stavu vysílání a činnosti rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání za období od 1. 2. 1996 do 31. 1. 1997 (tisk 130) (12. března 1997) 
č. 90k programu optimalizace sítě středních a vyšších odborných škol a školských zařízení (12. března 1997) 
č. 91k činnosti podvýboru pro heraldiku (16. dubna 1997) 
č. 92k nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství (16. dubna 1997) 
č. 93k volbě člena podvýboru pro kulturu (16. dubna 1997) 
č. 94k převzetí záštity (16. dubna 1997) 
č. 95k činnosti Rady Českého rozhlasu (16. dubna 1997) 
č. 96k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a některé další zákony (tisk č. 107) (16. dubna 1997) 
č. 97ke kontrole ve věci nepodání odvolání Kanceláří prezidenta republiky (16. dubna 1997) 
č. 98k účasti členů výboru na zasedání Meziparlamentní konference programu EUREKA (16. dubna 1997) 
č. 99k činnosti podvýboru pro heraldiku (30. dubna 1997) 
č. 100 (30. dubna 1997) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)