Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 41k Výroční zprávě o činnosti Rady České televize (tisk 18) (16. října 1996) 
č. 42k návrhu státního rozpočtu pro rok 1997 (17. října 1996) 
č. 43k návrhu státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola č. 361 Akademie věd (23. října 1996) 
č. 44 (23. října 1996) 
č. 45k návrhu státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola č. 334 Ministerstvo kultury (23. října 1996) 
č. 46k návrhu státního rozpočtu pro rok 1997 - kapitola 334 Ministerstvo kultury (23. října 1996) 
č. 47k návrhu rozpočtu Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie na rok 1997 (23. října 1996) 
č. 48k Návrhu rozpočtu Státního fondu kultury na rok 1997 (23. října 1996) 
č. 49k Návrhu rozpočtu Státního fondu kultury na rok 1997 (23. října 1996) 
č. 50ke Státnímu rozpočtu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1997 (23. října 1996) 
č. 51k rozpočtu Grantové agentury na rok 1997 (23. října 1996) 
č. 52k návrhu státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola č. 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (24. října 1996) 
č. 53 (24. října 1996) 
č. 54k návrhu státního rozpočtu pro rok 1997 (24. října 1996) 
č. 55 (24. října 1996) 
č. 56k vládnímu návrhu zákona o nadacích a doplnění souvisejících zákonů (tisk č. 38) (20. listopadu 1996) 
č. 57k činnosti podvýboru pro heraldiku (27. listopadu 1996) 
č. 58k převzetí záštity (27. listopadu 1996) 
č. 59ke slyšení kandidátů do Rady Státního fondu pro podporu a rozvoj české kimematografie (27. listopadu 1996) 
č. 60k volbě člena podvýboru pro vědu a vysoké školství (27. listopadu 1996) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)