Kontrolní výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (13. září 2006) 
č. 2k volbě volební komise (13. září 2006) 
č. 3k volbě předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 7k Výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2005 (4. října 2006) 
č. 9k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad (4. října 2006) 
č. 11ke Zprávě o cenové kontrole za rok 2005 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR (sněmovní tisk 4) (4. října 2006) 
č. 12ke zřízení podvýboru kontrolního výboru pro kontrolní systémy (4. října 2006) 
č. 16k termínu a pořadu 3. schůze kontrolního výboru (4. října 2006) 
č. 17k plánu zahraničních aktivit kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2007 (26. října 2006) 
č. 25k Informaci o činnosti Celní správy České republiky (9. listopadu 2006) 
č. 27k volbě členů podvýboru kontrolního výboru pro legislativu (9. listopadu 2006) 
č. 33k volbě předsedy podvýboru kontrolního výboru pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě (9. listopadu 2006) 
č. 36k termínu a pořadu 4. schůze kontrolního výboru (9. listopadu 2006) 
č. 39ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/19 – Správa daně z přidané hodnoty (15. listopadu 2006) 
č. 40ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/16 – Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na programy bytové výstavby a bydlení (15. listopadu 2006) 
č. 41k Vládnímu návrhu Státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad (15. listopadu 2006) 
č. 42k Odstraňování povodňových škod (16. listopadu 2006) 
č. 44ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/36 – nemovitý majetek státu spravovaný Fondem dětí a mládeže v likvidaci - usnesení kontrolního výboru číslo 23 ze dne 9. listopadu 2006 (16. listopadu 2006) 
č. 45k účasti zástupců ministerstev na schůzích kontrolního výboru (16. listopadu 2006) 
č. 51ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu (10. ledna 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)