Petiční výbor
Usnesení

č. 9Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 (27. září 2006) 
č. 13Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně (27. září 2006) 
č. 14Návrh termínu a pořadu příští schůze (27. září 2006) 
č. 19Návrh termínu a pořadu příští schůze (4. října 2006) 
č. 34Schválení programu 6. schůze PV (9. ledna 2007) 
č. 40Informace veřejného ochránce práv o činnosti za období od 1. 10. 2006 do 31. 12. 2006 (20. února 2007) 
č. 42Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 12. 2006 do 31. 12. 2006 a za období od 1. 1. 2007 do 31. 1. 2007 (20. února 2007) 
č. 44Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých PSP (20. února 2007) 
č. 51Návrh termínu a pořadu příští schůze (3. dubna 2007) 
č. 55Projednání Souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006 (tisk č. 170) (15. května 2007) 
č. 57Závěrečný účet za rok 2006 - projednání kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv (15. května 2007) 
č. 58Závěrečný účet za rok 2006 - projednání kapitoly 304 - Úřad vlády ČR (15. května 2007) 
č. 60Návrh termínu a pořadu příští schůze (15. května 2007) 
č. 61Zprávy o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 3. 2007 do 31. 3. 2007 a za období od 1. 4. 2007 do 30. 4. 2007 (15. května 2007) 
č. 64Projednání vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další předpisy (tisk č. 191) (22. května 2007) 
č. 65Projednání vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 179) (22. května 2007) 
č. 66Projednání poslaneckého návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. (tisk č. 142) (22. května 2007) 
č. 67Návrh termínu a pořadu příští schůze (22. května 2007) 
č. 68Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých PSP (22. května 2007) 
č. 69Schválení programu 11. schůze PV (20. června 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)