Stálá komise pro sdělovací prostředky
Zápisy z jednání

č. 1 
č. 2 
č. 2, k tomu, aby bylo jasné, co vedlo Radu k jejím krokům a co ji vede k současným postojům. První část zprávy se týká důvodů odvolání Dušana Chmelíčka z funkce generálního ředitele České televize. Ve zprávě se pokoušíme vysvětlit, že naše důvody byly skutečně oprávněné a že odvolání Dušana Chmelíčka bylo - dle názoru Rady - v zájmu České televize. Právě proto, že Rada chtěla uplatňovat důsledně svoji kontrolní funkci, dbala na to, aby rozpočet byl vyvážený, aby rozpočet nebyl schodkový, a to přinejmenším po takové období, aby mohla účinně kontrolovat finanční toky v České televizi, než by se přistoupilo k případnému kroku zvyšování koncesionářských poplatků, na který bylo stále apelováno, vlastně od nástupu Rady. K ekonomickým věcem jsem připraven, a členové Rady jsou také připraveni, podat případné další vysvětlení, protože ony jsou podstatné. Myslím, že v této kauze by rozhodně neměly zapadnout na úkor celého zpolitizování a zmedializování celé věci. Pokud se podíváte na důvody, které ná (z usnesení kulturního výboru a z pozvánek. Vzhledem k jednacímu řádu bych nyní poprosil ty, kteří chtějí vystoupit v rámci rozpravy, abychom se posléze nezdržovali hlasováním o umožnění tohoto vystoupení, aby se v tuto chvíli přihlásili. Teď mám na) 
č. 3 
č. 4 
č. 5, k němu nemohou hlásit. Pokud jde o navrhované definice pojmů lokální, regionální a celoplošné, domnívá se, že jak jsou navrhovány, mají problémy z legislativního hlediska. Je otázkou, k čemu budou potřeba. (z hlediska finančního zajištění vysílání jsou plně odkázány pouze na přímý příspěvek z obecního rozpočtu. Rada bude přihlížet tam, kde je to technicky možné, oblast pokrytí korespondovala se strukturou nových VÚSC. Platí zásada posilování silných. R) 
č. 6 
č. 7 
č. 8 
č. 9 
č. 10, k diskusi o těchto otázkách. (zasedání zabývala otázkou transformace a případné privatizace ČTK.) 
č. 11 
č. 15 
č. 16 
č. 17 
č. 18, k dispozici. Takže to je tím jediným důvodem, proč tomu tak je. (z něj mohou být výstupy. Ale samozřejmě usnesení PS jako takové by se stalo usnesením orgánu skutečně velice relevantního. A my jako členové komise těžko odhadneme, co se může při jednání sněmovny stát. To znamená já tímto vyslovuji přání, alespoň s) 
č. 19 
č. 19, k 28. únoru a ta se tím bude velmi podrobně zabývat. Rada tyto věci trvale sleduje v celoplošných médiích a k tomu lze přidat informace, jak se to vyvíjí v prvních měsících roku 2002. (z přítomných netrval na tom, aby se nyní projednávalo složení delegace a termín cesty. Poslankyně Vlasta Parkanová ale navrhla, aby se o tom hlasovalo.) 
č. 20 ISP (příhlásit)