Hospodářský výbor
Podvýbor pro obchod, ochranu spotřebitele a ochranu trhu
Usnesení

č. 1k volbě místopředsedy (6. listopadu 2002) 
č. 2k volbě ověřovatelů (6. listopadu 2002) 
č. 3k § 44 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny (5. prosince 2002) 
č. 4k výsledkům kontrolních šetření (29. ledna 2003) 
č. 5k tisku 207 - zákon o spotřebních daních (16. dubna 2003) 
č. 6k výjezdnímu zasedání v Karlových Varech (12. června 2003) 
č. 7k výjezdnímu zasedání v Karlových Varech (12. června 2003) 
č. 8k výjezdnímu zasedání v Karlových Varech (13. června 2003) 
č. 9k sněmovnímu tisku 416 (19. února 2004) 
č. 10k sněmovnímu tisku 499 (19. února 2004) 
č. 11k činnosti České obchodní inspekce (19. února 2004) 
č. 12k informaci MF ČR o dopadech změny sazby DPH v oblasti obchodu a cestovního ruchu (19. února 2004) 
č. 13k problematice zvýšených dovozů obuvi a textilu (11. listopadu 2004) ISP (příhlásit)