Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
Pozvánky na schůze

č. 2 
č. 3 
č. 4 
č. 5 ISP (příhlásit)