Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
Usnesení

č. 4k Poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 949) (22. září 2005) ISP (příhlásit)