Petiční výbor
Usnesení

č. 3Volba předsedy výboru (17. července 2002) 
č. 7Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002 (7. srpna 2002) 
č. 11Závěrečný účet za rok 2001 - projednání kapitoly 304 - Úřad vlády ČR (17. září 2002) 
č. 14Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 6. do 30. 6. 2002 a od 1. 7. do 31. 7. 2002 (17. září 2002) 
č. 17Plán zahraničních akcí petičního výboru na II. pololetí 2002 (18. září 2002) 
č. 20Návrh termínu a pořadu příští schůze (24. září 2002) 
č. 21Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně (24. září 2002) 
č. 24Jednání o návrhu poslance S. Karáska na petici poslancům Parlamentu Spolkové republiky Německo ve prospěch zadržené N. Sudliankové (15. října 2002) 
č. 28Záznam k bodu: Projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2002 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 107/2002 Sb. (sněmovní tisk č. 60) (6. listopadu 2002) 
č. 29Návrh termínu a pořadu příští schůze (6. listopadu 2002) 
č. 35Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 – Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů (19. listopadu 2002) 
č. 36Návrh termínu a pořadu příští schůze (19. listopadu 2002) 
č. 45Návrh termínu a pořadu příští schůze (28. ledna 2003) 
č. 46Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně (28. ledna 2003) 
č. 51Projednávání zákonů ve druhém čtení petičním výborem (12. března 2003) 
č. 56Projednání vládního návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) - tisk č. 128 (22. dubna 2003) 
č. 57Projednání vládního návrhu na vydání zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o odpovědnosti mládeže) - tisk č. 210 (22. dubna 2003) 
č. 62 (29. dubna 2003) 
č. 63Závěrečný účet za rok 2002 - projednání kapitoly 304 - Úřad vlády ČR (22. května 2003) 
č. 67Návrh termínu a pořadu příští schůze (22. května 2003) 

12345
ISP (příhlásit)