Výbor pro obranu a bezpečnost
Usnesení

č. 13k Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 5/ (18. září 2002) 
č. 14k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období leden – březen 2002 /sněmovní tisk 10/ (18. září 2002) 
č. 17ke Zprávě o problematice extremismu na území České republiky v roce 2001 /sněmovní tisk 36/ (18. září 2002) 
č. 18k volbám do podvýborů (18. září 2002) 
č. 19kterým se ruší usnesení VOB č. 37 z roku 1999 (18. září 2002,) 
č. 21k Informaci o přípravě summitu NATO v Praze (25. září 2002) 
č. 23k zřízení podvýboru pro problematiku migrace (25. září 2002) 
č. 28k návrhu k usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu k vyslovení souhlasu s pobytem cizích vojsk na území ČR (6. listopadu 2002) 
č. 29k Informaci o přípravě summitu NATO v Praze (6. listopadu 2002) 
č. 30k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2003 kapitola 305 – Bezpečnostní informační služba (20. listopadu 2002) 
č. 35k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna 2002 do 30. června 2002 /sněmovní tisk 110/ (21. listopadu 2002) 
č. 36k Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 137/ (21. listopadu 2002) 
č. 37k Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 138/ (21. listopadu 2002) 
č. 38 (20. listopadu 2002) 
č. 44k informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. července 2002 do 30. září 2002 /sněmovní tisk 168/ (29. ledna 2003) 
č. 54k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 191/ (12. března 2003) 
č. 56k vládnímu návrhu zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky /sněmovní tisk 216/ (13. března 2003) 
č. 60ke Způsobu a proceduře ratifikace přijetí nových států do NATO (9. dubna 2003) 
č. 61k vládnímu návrhu na vyslání polní nemocnice /sněmovní tisk 285/ (15. dubna 2003) 
č. 63k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. října 2002 do 31. prosince 2002 /sněmovní tisk 283/ (15. dubna 2003) 

12345
ISP (příhlásit)