Zemědělský výbor
Usnesení

č. 2k volbě ověřovatele výboru (17. července 2002) 
č. 6k volbě předsedy výboru (17. července 2002) 
č. 17k volbě předsedy podvýboru (17. července 2002) 
č. 19k záměru přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegace výboru do zahraničí (7. srpna 2002) 
č. 21k návrhu na změnu rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2002 (sn. tisk 42) (11. září 2002) 
č. 24ke kapitole čís. 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2001 (sn. tisk 11) (18. září 2002) 
č. 26k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2001 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu ČR za rok 2001 (sn. tisk 4) (18. září 2002) 
č. 31k volbě členů podvýboru zemědělského výboru PS pro lesní a vodní hospodářství. (18. září 2002) 
č. 63k volbě místopředsedy podvýboru zemědělského výboru PS pro lesní a vodní hospodářství. (5. února 2003) 
č. 64k volbě místopředsedy podvýboru zemědělského výboru PS pro rozvoj venkova (5. února 2003) 
č. 66k návrhu poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., /sněmovní tisk 171/ (23. dubna 2003) 
č. 68k volbě místopředsedy podvýboru zemědělského výboru PS pro potravinářství a veterinární činnost (23. dubna 2003) 
č. 70k informaci ministra zemědělství ČR ing. Jaroslava Palase o situaci v Národním hřebčíně Kladruby (23. dubna 2003) 
č. 79k vyslání delegace zemědělského výboru PS do Irska ve dnech 15. - 18. září 2003 (2. července 2003) 
č. 83k vládnímu návrhu zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) /sněmovní tisk 312/ (2. října 2003) 
č. 86ke zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2002 /sněmovní tisk 427/ (1. října 2003) 
č. 90ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 (sn. tisk 460) – číslo 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální (5. listopadu 2003) 
č. 91k části kapitoly VPS vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 (sn. tisk 460) – Státní zemědělský intervenční fond (12. listopadu 2003) 
č. 92k zahraničním aktivitám výboru v roce 2004 (5. listopadu 2003) 
č. 93ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 (sn. tisk 460) – číslo 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální (doprovodné usnesení k čís. 90) (5. listopadu 2003) 

123
ISP (příhlásit)