Zemědělský výbor
Usnesení

č. 1k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (tisk PS 22, tisk ČNR 236) (20. ledna 1993) 
č. 2k návrhu zákona posl. P. Tollnera, F. Kozla a J. Pavely na vydání ústavního zákona o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu ČR (tisk PS 2, tisk ČNR 300) (20. ledna 1993) 
č. 3k návrhu posl. M. Výborného a dalších na zásady zákona o protikomunistickém odboji (tisk PS 27, tisk ČNR 270) (20. ledna 1993) 
č. 4k vládnímu návrhu zásad zákona o majetku ČR (tisk PS 24, tisk ČNR 69) (10. února 1993) 
č. 5k návrhu poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zásad zákona o Komoře veterinárních techniků ČR (tisk PS 6) (10. února 1993) 
č. 6k vl. návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (tisk PS 5) (10. února 1993) 
č. 7k návrhu posl. St. Kozáka a dalších na vydání zásad zákona o obnově některých majetkových a jiných práv družstev a družstevních peněžních ústavů a podniků obcí a některých práv jejích členů nebo společníků a o právech některých dalších osob (tisk PS 8, tisk ČNR 276) (10. února 1993) 
č. 8k návrhu poslanců L. Zubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) (tisk PS 55) (17. února 1993) 
č. 9k usnesení Poslanecké sněmovny ze 4.schůze dne 3.2.1993 k informaci o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky (tisk 28) (17. února 1993) 
č. 10k informaci o uplatňování dotací ministerstvem zemědělství ČR v roce 1992 a přehledu rozdělení dotací pro rok 1993 (11. března 1993) 
č. 11k vl. návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (tisk PS 5) (17. března 1993) 
č. 12k vl. návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursech a vyrovnání (tisk PS 154) (17. března 1993) 
č. 13k vl. návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 282/1992 Sb. a zákona č. 473/1992 Sb. (tisk PS 118) (7. dubna 1993) 
č. 14k návrhu poslanců Jozefa Wagnera a dalších na vydání zásad zákon o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, kterým se ruší zákon ČNR č. 238/1992 Sb. (tisk PS 120) (7. dubna 1993) 
č. 15k návrhu poslanců MUDr. M. Kašpárka a dalších na vydání zásad ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (tisk PS 135) (7. dubna 1993) 
č. 16k návrhu poslanců JUDr. J. Bílého a dalších na vydání zásad ústavního zákona o zřízení země Moravskoslezské (tisk PS 70) (7. dubna 1993) 
č. 17k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (tisk PS 212) (8. dubna, 5. května a 11. až 13. května 1993) 
č. 18k problematice ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA (7. dubna 1993) 
č. 19k vl. návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb. a zákona ČNR č. 10/1993 Sb. (tisk PS 217) (14. dubna 1993) 
č. 20k vl. návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 542/1991 Sb. (tisk PS 216) (14. dubna 1993) 

12345>>
ISP (příhlásit)