Výbor pro sociální politiku
Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí
Usnesení

č. 1k účasti na schůzích podvýboru (21. března 2018) 
č. 2k bodu „Těžké poškození bederní páteře způsobené dlouhodobou těžkou fyzickou prací" (28. listopadu 2019) 
č. 3k bodu „Zhodnocení dopadu pandemie viru Covid 19 na fungování sociálních služeb" (9. července 2020) ISP (příhlásit)