Usnesení

č. 81k návrhu programu 21. schůze výboru (12. července 2018) 
č. 82k informaci ředitelů zdravotních pojišťoven k § 16 (12. července 2018) 
č. 83k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 199) (12. července 2018) 
č. 84k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 105/ (12. července 2018) 
č. 85ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním KOM(2018) 245 v konečném znění, kód Rady 8676/18; k návrhu doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním KOM(2018) 244 v konečném znění, kód Rady 8679/18 (12. července 2018) 
č. 86k návrhu programu 23. schůze výboru (22. srpna 2018) 
č. 87k návrhu programu 24. schůze výboru (5. září 2018) 
č. 88k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 199) (5. září 2018) 
č. 89k Informaci Ministerstva zdravotnictví k Úhradové vyhlášce na rok 2019 (5. září 2018) 
č. 90k zabezpečení Letecké záchranné služby po roce 2020 (5. září 2018) 
č. 91k Informaci Ministerstva zdravotnictví ČR k čerpání fondů Evropské unie (5. září 2018) 
č. 92k problematice sportovního lékařství (5. září 2018) 
č. 93k termínu a pořadu 25. schůze Výboru pro zdravotnictví (5. září 2018) 
č. 94k návrhu programu 25. schůze výboru (21. září 2018) 
č. 95k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 199) (21. září 2018) 
č. 96k návrhu programu 26. schůze výboru (26. září 2018) 
č. 97k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady o rtuti (sněmovní tisk 172) (26. září 2018) 
č. 98k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 263) (26. září 2018) 
č. 99k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sněmovní tisk 160) (26. září 2018) 
č. 100k novele zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 105/ (26. září 2018) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)