Usnesení

č. 61k návrhu úpravy personální vyhlášky - lékařské zajištění protialkoholních záchytných stanic (9. května 2018) 
č. 62k letecké záchranné službě (9. května 2018) 
č. 63ke schválení kulatého stolu Zlatá hodina, první hodina s dítětem (9. května 2018) 
č. 64k termínu a pořadu 18. schůze Výboru pro zdravotnictví (9. května 2018) 
č. 65k návrhu programu 18. schůze (23. května 2018) 
č. 66k vládnímu návrhu zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk 138) (23. května 2018) 
č. 67k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk 139) (23. května 2018) 
č. 68k návrhu programu 19. schůze (30. května 2018) 
č. 69ke změně záměrů přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací PSP ČR, jejich orgánů a poslanců na rok 2018 schválených organizačním výborem (30. května 2018) 
č. 70k informaci o podmínkách plnění zkoušek pro cizince pracující v České republice (30. května 2018) 
č. 71k návrhu programu 20. schůze výboru (20. června 2018) 
č. 72k Státnímu závěrečnému účtu ČR za rok 2017 – kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR (20. června 2018) 
č. 73k bodu "Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí" (20. června 2018) 
č. 74k bodu "Aprobační zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů" (20. června 2018) 
č. 75k bodu "Nefarmakologická léčba závažných chorob" (20. června 2018) 
č. 76k bodu "Schválení výjezdů Výboru pro zdravotnictví do regionů" (20. června 2018) 
č. 77k bodu "Sdělení předsedkyně" (20. června 2018) 
č. 78k bodu "Problematika poradenství souvisejícího s umělým přerušením těhotenství" (20. června 2018) 
č. 79k návrhu programu 22. schůze výboru (10. července 2018) 
č. 80ke složení delegace Výboru pro zdravotnictví do Ruska (10. července 2018) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)