Usnesení

č. 41ke složení delegace Výboru pro zdravotnictví do Rakouska (21. března 2018) 
č. 42k přijetí delegace Národní rady Slovenské republiky (21. března 2018) 
č. 43k návrhu programu 13. schůze (28. března 2018) 
č. 44k Vyhodnocení pilotního projektu VZP - hospicová péče (28. března 2018) 
č. 45k Studijním programům nelékařských zdravotnických pracovníků (28. března 2018) 
č. 46k termínu a pořadu příští schůze Výboru pro zdravotnictví (28. března 2018) 
č. 47k návrhu programu 14. schůze Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (17. dubna 2018) 
č. 48k výjezdnímu zasedání Výboru pro zdravotnictví do Jihomoravského kraje Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se (17. dubna 2018) 
č. 49k Legislativnímu záměru Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti elektronických receptů a lékových záznamů (17. dubna 2018) 
č. 50k potvrzení usnesení Výboru pro zdravotnictví k závěrečnému účtu kapitoly 335 – MZ ČR za rok 2016 (9. února 2018) 
č. 51k návrhu programu 16. schůze Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (26. dubna 2018) 
č. 52k informaci o současném stavu psychiatrické péče, včetně plánů současných změn (26. dubna 2018) 
č. 53k informaci o současném stavu e-receptu (26. dubna 2018) 
č. 54k informaci o evropské protipadělkové směrnici Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (26. dubna 2018) 
č. 55k návrhu programu 17. schůze Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (9. května 2018) 
č. 56k Zdravotně pojistným plánům zdravotních pojišťoven na rok 2018 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami (sněmovní tisk 148) (9. května 2018) 
č. 57k vládnímu návrhu zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk 138) (9. května 2018) 
č. 58k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk 139) (9. května 2018) 
č. 59k informaci o dopadech vybraných zásad transparentního hospodaření přímo řízených organizací MZd v oblasti nakupování, bonusy (9. května 2018) 
č. 60k návrhu úpravy personální vyhlášky - požadovaná kvalifikace pro lékaře v posádce zdravotnické záchranné služby (9. května 2018) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)