Usnesení

č. 21k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 5/ (9. ledna 2018) 
č. 22k termínu a pořadu 6. schůze Výboru pro zdravotnictví (9. ledna 2018) 
č. 23k návrhu programu 6. schůze (18. ledna 2018) 
č. 24k informaci ministra zdravotnictví k přípravě kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků (18. ledna 2018) 
č. 25k návrhu programu 7. schůze (24. ledna 2018) 
č. 26k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 5/ (24. ledna 2018) 
č. 27k informaci předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátu k elektronizaci v sociální a zdravotní oblasti (14. února 2018) 
č. 28k informaci k zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání (14. února 2018) 
č. 29k informaci poslance Marka Bendy k zákonu č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (14. února 2018) 
č. 30k volbě členů podvýborů (14. února 2018) 
č. 31k schválení seminářů na 1. pololetí 2018 (14. února 2018) 
č. 32k termínu a pořadu 10. schůze (14. února 2018) 
č. 33k návrhu programu 11. schůze (14. března 2018) 
č. 34k informaci předsedkyně Výboru pro zdravotnictví k problematice transplantací (14. března 2018) 
č. 35k informaci předsedkyně Výboru pro zdravotnictví k infekcím a jejím rizikům (14. března 2018) 
č. 36k volbě člena podvýboru pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky (14. března 2018) 
č. 37k informaci ministra zdravotnictví k problematice státních zkušeben (14. března 2018) 
č. 38k informaci ministra zdravotnictví o odebrání dotace MZ ČR Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou (14. března 2018) 
č. 39k termínu a pořadu příští schůze Výboru pro zdravotnictví (14. března 2018) 
č. 40k návrhu programu 12. schůze (21. března 2018) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)