Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 161k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /ST 689/ (20. února 2020) 
č. 162Aktuální situace v oblasti Lékařské posudkové služby (20. února 2020) 
č. 163k programu 47. schůze výboru pro sociální politiku (11. března 2020) 
č. 164k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /ST 784/ (24. března 2020) 
č. 165k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /ST 787/ (24. března 2020) 
č. 166k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020 /ST 798/ (7. dubna 2020) 
č. 167k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /ST 809/ (7. dubna 2020) 
č. 168k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /ST 689/ (15. dubna 2020) 
č. 169k návrhu poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /ST 290/ (15. dubna 2020) 
č. 170k návrhu poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /ST 317/ (15. dubna 2020) 
č. 171k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /ST 828/ (21. dubna 2020) 
č. 172k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele /ST 851/ (5. května 2020) 
č. 173k vládnímu návrhu zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů /ST 860/ (13. května 2020) 
č. 176k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /ST 689/ (13. května 2020) 
č. 178k vládnímu návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /ST 875/ (28. května 2020) 
č. 179k návrhu poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /ST 652/ (25. června 2020) 
č. 180k Návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2019 - kapitola 313 - MPSV (25. června 2020) 
č. 181k usnesení č. 180 k Návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2019 - kapitola 313 - MPSV (25. června 2020) 
č. 182ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/02 - Podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňování (25. června 2020) 
č. 183k Návrhu termínu a pořadu 55. schůze výboru (25. června 2020) 

<<5678910111213>>
ISP (příhlásit)