Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 141k bodu Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce – právní úprava a praxe (3. října 2019) 
č. 142k bodu Sdělení místopředsedy výboru (3. října 2019) 
č. 143k návrhu poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého, Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka, Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra Pávka, Lenky Dražilové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /ST 463/ (3. října 2019) 
č. 144k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /ST 490/ (3. října 2019) 
č. 145k bodu „Schválení vyslání delegace výboru do Dánska“ (16. října 2019) 
č. 146k návrhu poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého, Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka, Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra Pávka, Lenky Dražilové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /ST 463/ (18. října 2019) 
č. 147k Návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2020 – kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí (31. října 2019) 
č. 148k bodu Aktuální stav Lékařské posudkové služby (31. října 2019) 
č. 149k „Plánu zahraničních aktivit výboru pro rok 2020“ (31. října 2019) 
č. 150k návrhu poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /ST 85/ (14. listopadu 2019) 
č. 151Aktuální stav systemizace v resortu MPSV (5. prosince 2019) 
č. 152Informace o aktuálním plnění „15 opatření pro boj s chudobou" (9. ledna 2020) 
č. 153k bodu Sdělení předsedkyně výboru (9. ledna 2020) 
č. 154k návrhu poslanců Lukáše Koláříka, Olgy Richterové, Kateřiny Valachové, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /ST 295/ (9. ledna 2020) 
č. 155k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /ST 545/ (9. ledna 2020) 
č. 156Aktuální situace v oblasti ICT v resortu MPSV (23. ledna 2020) 
č. 157k návrhu poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /ST 290/ (6. února 2020) 
č. 158k návrhu poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /ST 317/ (6. února 2020) 
č. 159„Aktuální informace o fungování e-neschopenky" (6. února 2020) 
č. 160„Sdělení předsedkyně výboru" (6. února 2020) 

<<456789101112>>
ISP (příhlásit)