Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 121Náhradní rodinná péče a sociálně právní ochrana dětí (13. června 2019) 
č. 122Aktuální situace v oblasti IT v resortu MPSV (13. června 2019) 
č. 123Kontrola plnění usnesení (k usnesení VSP č. 113) (13. června 2019) 
č. 124k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /ST 452/ (13. června 2019) 
č. 125Aktuální situace v Lékařské posudkové službě (13. června 2019) 
č. 126k Prezentaci plánovaných operačních programů v rámci politiky soudržnosti na období 2010 - 2027 v rodinné a demografické oblasti (usnesení VSP č. 107) (27. června 2019) 
č. 127k Inspekci v sociálních službách (usnesení VSP č. 119) (27. června 2019) 
č. 128„Dofinancování sociálních služeb v roce 2019" (27. června 2019) 
č. 129Sdělení předsedkyně výboru (27. června 2019) 
č. 130Sdělení předsedkyň a předsedů podvýborů (27. června 2019) 
č. 131k návrhu poslanců Víta Kaňkovského, Radky Maxové, Jana Bartoška, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové, Marka Výborného, Mariana Jurečky, Stanislava Juránka, Jiřího Miholy, Ondřeje Benešíka, Víta Rakušana a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /ST 267/ (27. června 2019) 
č. 132Dofinancování sociálních služeb v roce 2019 (11. července 2019) 
č. 133„Sdělení místopředsedy výboru" (11. července 2019) 
č. 134k Aktuální informaci o přípravě návrhu státního rozpočtu - kapitoly 313 - MPSV na rok 2020 (5. září 2019) 
č. 135k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /ST 490/ (5. září 2019) 
č. 136„Sdělení místopředsedy výboru" (5. září 2019) 
č. 137Informace o aktuálním plnění „15 opatření k řešení situace ve vyloučených lokalitách" (19. září 2019) 
č. 138k volbě předsedy výboru (3. října 2019) 
č. 139k Náhradní rodinná péče a sociálně právní ochrana dětí – aktuální sta (3. října 2019) 
č. 140k bodu Představení agendy Státního úřadu inspekce práce (SUIP) (3. října 2019) 

<<34567891011>>
ISP (příhlásit)