Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 101„Schválení vyslání delegace výboru do Holandska" (5. března 2019) 
č. 102k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Změny z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003 spolu se stanoviskem vlády k nim /ST 177/ (21. března 2019) 
č. 103k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /ST 333/ (21. března 2019) 
č. 104k Aktuální situace v oblasti LPS (21. března 2019) 
č. 105Sdělení předsedkyň a předsedy podvýborů (21. března 2019) 
č. 106k Návrhu termínu a pořadu 29. schůze výboru (21. března 2019) 
č. 107k Prezentaci plánovaných operačních programů v rámci politiky soudržnosti na období 2010 - 2027 v rodinné a demografické oblasti (21. března 2019) 
č. 108k Informaci o pozicích ČR a dokumentech souvisejících s přípravou vystoupení Spojeného království z Unie (BREXITu) (včetně ST 414-E/0) se zaměřením na oblast volného pohybu pracovní síly a sociální pilíř (21. března 2019) 
č. 109k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /ST 204/ (2. května 2019) 
č. 110Aktuální situace financování sociálních služeb (reakce na plnění usnesení PSP č. 587) a informace o přípravách novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (2. května 2019) 
č. 111k Návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2018 - kapitola 313 - MPSV (16. května 2019) 
č. 112k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /ST 452/ (16. května 2019) 
č. 113Kontrola plnění usnesení výboru (k usnesení č. 96) (16. května 2019) 
č. 114Kontrola plnění usnesení výboru (k usnesení č. 90) (16. května 2019) 
č. 115Kontrola plnění usnesení výboru (k usnesení č. 107) (16. května 2019) 
č. 116k bodu Kontrola plnění usnesení výboru (k usnesení č. 107) (16. května 2019) 
č. 117Kontrola plnění usnesení výboru (k usnesení č. 107) (16. května 2019) 
č. 118k bodu Kontrola plnění usnesení výboru (k usnesení č. 107) (16. května 2019) 
č. 119k Aktuálnímu stavu Inspekce v sociálních službách (počty inspekcí, standardy kvality atd.) (16. května 2019) 
č. 120k Aktuálnímu stavu a budoucímu řešení problematiky dlouhodobého ošetřovného (16. května 2019) 

<<2345678910>>
ISP (příhlásit)