Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 81k vládnímu návrhu zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 205 o zaměstnanosti a důstojné práci pro mít a odolnost, přijaté na 106. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2017 spolu se stanoviskem vlády k němu /ST 277/ (22. listopadu 2018) 
č. 82k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /ST 204/ (22. listopadu 2018) 
č. 83„Zaměstnávání OZP - aktuální situace, popis současného stavu, návrhy budoucí koncepce" (22. listopadu 2018) 
č. 84Projednání dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly 313 - MPSV (sněmovní dokument č. 1395) (22. listopadu 2018) 
č. 85Problematika vyloučených lokalit a možné řešení (22. listopadu 2018) 
č. 86k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů /ST 160/ (22. listopadu 2018) 
č. 87Aktuální situace IT v působnosti MPSV (7. února 2019) 
č. 88Vyhodnocení fungování institutu veřejné služby a veřejně prospěšných prací (7. února 2019) 
č. 89Kontrola plnění usnesení (7. února 2019) 
č. 90Kontrola plnění usnesení (7. února 2019) 
č. 91Návrh termínu a pořadu další schůze výboru (7. února 2019) 
č. 92k návrhu poslanců Víta Kaňkovského, Radky Maxové, Jana Bartoška, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové, Marka Výborného, Mariana Jurečky, Stanislava Juránka, Jiřího Miholy, Ondřeje Benešíka, Víta Rakušana a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /ST 267/ (7. února 2019) 
č. 93Informace ministryně práce a sociálních věcí o důchodové reformě (7. února 2019) 
č. 94k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /ST 333/ (20. února 2019) 
č. 95Aktuální informace o harmonogramu řešení ICT v resortu MPSV (20. února 2019) 
č. 96Aktuální situace v oblasti náhradní rodinné péče (OSPOD, ZDVOP) (20. února 2019) 
č. 97Aktuální situace potravinových bank (20. února 2019) 
č. 98Různé - zrušení podvýboru výboru pro sociální politiku pro krizové situace v rodinách (20. února 2019) 
č. 99Zdravotně sociální pomezí (informace MPSV a MZd o dosavadním průběhu prací) (20. února 2019) 
č. 100Reforma psychiatrické péče (20. února 2019) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)