Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 61k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /ST 71/ (6. září 2018) 
č. 62k návrhu poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové, Radky Maxové, Patrika Nachera, Davida Kasala, Karla Raise, Rostislava Vyzuly, Martina Kolovratníka a Jaroslava Bžocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /ST 89/ (6. září 2018) 
č. 63k návrhu poslanců Víta Kaňkovského, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové a Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /ST 99/ (6. září 2018) 
č. 64k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /ST 104/ (6. září 2018) 
č. 65Různé (6. září 2018) 
č. 66Různé (6. září 2018) 
č. 67Informace o „Metodické příručce pro sociální kurátory pro děti a mládež z roku 2016" a Metodické informaci k některým otázkám vztahujícím se k umístění dětí v ZDVOP a pobytu dětí v těchto zařízeních (27. září 2018) 
č. 68Postavení Azylových domů v rámci sociální péče (27. září 2018) 
č. 69k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /ST 71/ (27. září 2018) 
č. 70k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /ST 263/ (2. října 2018) 
č. 71k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /ST 160/ (2. října 2018) 
č. 72k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /ST 160/ (24. října 2018) 
č. 73k návrhu poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové a Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /ST 109/ (25. října 2018) 
č. 74k „Plánu zahraničních aktivit výboru pro rok 2019" (25. října 2018) 
č. 75k Návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2019 - kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí (8. listopadu 2018) 
č. 76k návrhu poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /ST 85/ (8. listopadu 2018) 
č. 77Aktuální situace v Lékařské posudkové službě (8. listopadu 2018) 
č. 78Informace o „Metodické příručce pro sociální kurátory pro děti a mládež z roku 2016" a Metodické informaci k některým otázkám vztahujícím se k umístění dětí v ZDVOP a pobytu dětí v těchto zařízeních (8. listopadu 2018) 
č. 79k bodu Připravované systemizace na MPSV (8. listopadu 2018) 
č. 80k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další /ST 263/ (8. listopadu 2018) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)