Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 41k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /ST 71/ (10. května 2018) 
č. 42k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /ST 120/ (10. května 2018) 
č. 43k návrhu poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové, Radky Maxové, Patrika Nachera, Davida Kasala, Karla Raise, Rostislava Vyzuly, Martina Kolovratníka a Jaroslava Bžocha na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /ST 89/ (10. května 2018) 
č. 44k návrhu poslanců Víta Kaňkovského, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové a Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /ST 99/ (10. května 2018) 
č. 45Informace o Metodické příručce pro sociální kurátory pro děti a mládež (10. května 2018) 
č. 46ke zřízení podvýboru výboru pro sociální politiku pro krizové situace v rodinách (10. května 2018) 
č. 47k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /ST 120/ (21. června 2018) 
č. 48k Návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2017 - kapitola 313 - MPSV (21. června 2018) 
č. 49k návrhu poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /ST 85/ (21. června 2018) 
č. 50k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /ST 104/ (21. června 2018) 
č. 51k bodu Různé (21. června 2018) 
č. 52Různé (21. června 2018) 
č. 53Aktuální situace na Úřadu práce (6. září 2018) 
č. 54Aktuální situace v oblasti IT v resortu MPSV (6. září 2018) 
č. 55Projednávání dokumentů Evropské agendy (6. září 2018) 
č. 56Různé (6. září 2018) 
č. 57Různé (6. září 2018) 
č. 58k návrhu poslanců Hany Aulické Jírovcové, Pavla Kováčika, Zdeňka Ondráčka a Leo Luzara na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /ST 118/ (6. září 2018) 
č. 59k návrhu poslanců Aleny Gajdůškové, Ondřeje Veselého, Petra Dolínka, Jiřího Běhounka, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Jana Hamáčka a Bohuslava Sobotky na vydání zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném) /ST 126/ (6. září 2018) 
č. 60k návrhu poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové a Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /ST 109/ (6. září 2018) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)