Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 141Převzetí záštity nad konáním konference k eutanázii (12. června 2019) 
č. 142k volbě ověřovatele ústavně právního výboru (27. června 2019) 
č. 143Státní závěrečný účet za rok 2018, kapitola 358 - Ústavní soud ČR (27. června 2019) 
č. 144Státní závěrečný účet za rok 2018, kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režimů (27. června 2019) 
č. 145Státní závěrečný účet za rok 2018, kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR (27. června 2019) 
č. 146Vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování) (tisk 391) (27. června 2019) 
č. 147Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (tisk 447) (27. června 2019) 
č. 148Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (tisk 256) (27. června 2019) 
č. 149Volba členů finančního podvýboru ústavně právního výboru (27. června 2019) 
č. 150Volba člena podvýboru ústavně právního výboru pro digitalizaci justice a e-Sbírku (27. června 2019) 
č. 151Volba člena podvýboru ústavně právního výboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení (27. června 2019) 
č. 152Zahraniční pracovní cesta ústavně právního výboru do Irska (27. června 2019) 
č. 153ke svolání schůze výboru (27. června 2019) 
č. 154Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (tisk 447) (6. září 2019) 
č. 155Vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování) (tisk 391) (6. září 2019) 
č. 156k žádosti Senátu o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi k Ústavnímu soudu pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku podle čl. 65 Ústavy České republiky (tisk 561) (6. září 2019) 
č. 157k dalším jednáním týkajícím se výše uvedené zahraniční pracovní cesty. (6. září 2019) 
č. 158Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony (tisk 207) (18. září 2019) 
č. 159Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 337) (18. září 2019) 
č. 160Doporučení organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny - zařazení novel zákona o státním zastupitelství (18. září 2019) 

<<456789101112>>
ISP (příhlásit)