Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 261Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování (tisk 566) (17. února 2021) 
č. 263Návrh poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 649) (17. března 2021) 
č. 264Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1170) (17. března 2021) 
č. 265Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 545) (17. března 2021) 
č. 266Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (tisk 639) (17. března 2021) 
č. 267Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 670) (17. března 2021) 
č. 268Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1170) (31. března 2021) 
č. 269k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (tisk 633) (31. března 2021) 
č. 270Návrh poslanců Jana Birke, Jana Hamáčka, Jana Chvojky a dalších na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů) (tisk 952) (31. března 2021) 
č. 271Řešení problematiky chybějících specialistů v resortu justice (oblast informatiky, programování a výpočetní techniky) (31. března 2021) 
č. 272Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (tisk 895) (28. dubna 2021) 
č. 273Návrh poslanců Jana Birke, Jana Hamáčka, Jana Chvojky a dalších na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů) (tisk 952) (28. dubna 2021) 
č. 274Návrh poslanců Petra Sadovského, Věry Kovářové, Jana Chvojky, Taťány Malé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 956) (28. dubna 2021) 
č. 275Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 762) (28. dubna 2021) 
č. 276Převzetí záštity nad konáním semináře na téma „Tisk 899 – novela občanského zákoníku – Rozvod: děti na prvním místě!“ (4. května 2021) 
č. 277Státní závěrečný účet za rok 2020, kapitola 358 – Ústavní soud ČR (13. května 2021) 
č. 278Státní závěrečný účet za rok 2020, kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů (13. května 2021) 
č. 279ke zpracování analýzy konfiskovaného majetku Romů za 2. světové války (13. května 2021) 
č. 280Státní závěrečný účet za rok 2020, kapitola 336 – Ministerstvo spravedlnosti ČR (13. května 2021) 
č. 281Vládní návrh zákona o lobbování (tisk 565) (13. května 2021) 

<<101112131415>>
ISP (příhlásit)