Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 221Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 545) (23. září 2020) 
č. 222Návrh poslanců Kateřiny Valachové a Patrika Nachera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů (tisk 986) (20. října 2020) 
č. 223ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 1060) (21. října 2020) 
č. 224Návrh poslanců Kateřiny Valachové a Patrika Nachera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů (tisk 986) (21. října 2020) 
č. 225Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2021, kapitola 358 - Ústavní soud (4. listopadu 2020) 
č. 226Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2021, kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režimů (4. listopadu 2020) 
č. 227Informace o zamýšleném financování rekonstrukce sídla Ústavu pro studium totalitních režimů - doprovodné usnesení (4. listopadu 2020) 
č. 228Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2021, kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR (4. listopadu 2020) 
č. 229Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 800) (4. listopadu 2020) 
č. 230Návrh poslanců Jany Černochové, Andreje Babiše, Jana Hamáčka, Petra Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 557) (4. listopadu 2020) 
č. 231Návrh poslanců Kateřiny Valachové a Patrika Nachera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů (tisk 986) (4. listopadu 2020) 
č. 232Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů (tisk 886) (4. listopadu 2020) 
č. 233Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů(tisk 1073) projednání ve stavu legislativní nouze (10. listopadu 2020) 
č. 234Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 800) (18. listopadu 2020) 
č. 235k návrhu poslanců Marka Bendy, Heleny Válkové, Marka Výborného, Jana Chvojky, Dominika Feriho, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (tisk 237) (18. listopadu 2020) 
č. 236ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb. (tisk 1112) (9. prosince 2020) 
č. 237ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU v oblasti práv obětí (2020 - 2025) /kód dokumentu 9178/20, COM (2020) 258 final/ (9. prosince 2020) 
č. 238Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré a Marie Pěnčíkové na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 508) (9. prosince 2020) 
č. 239Návrh poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jiřího Miholy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 526) (9. prosince 2020) 
č. 240Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů (tisk 549) (9. prosince 2020) 

<<89101112131415>>
ISP (příhlásit)