Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
Usnesení

č. 1k volbě místopředsedy komise (22. ledna2014) 
č. 2k volbě dvou ověřovatelů komise (22. ledna 2014) 
č. 3k přijetí Statutu komise (22. ledna2014) 
č. 4k informaci o nařízeném odposlech a záznamu telekomunikačního provozu po pravomocném skončení věci dle § 88 odst. 8 a 9, zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád) (8. dubna 2014) 
č. 5k informaci o nařízeném odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu po pravomocném skončení věci dle § 88 odst. 8 a 9, zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád) (20. května  2014) 
č. 6k žádosti o informace (2. června 2015) 
č. 7k návrhu zákona o ochraně osob při nakládání s genetickými vzorky a profily v souvislosti s prováděním forenzní analýzy DNA (29. září 2015) 
č. 8Analýzu odposlechů a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí dle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2014 (12. ledna 2016) 
č. 9Zpráva o použití zařízení k rušení provozu elektronických komunikací Pyrotechnickou službou Policie ČR za 2. pololetí roku 2015 (bod 2) (29. března 2016) 
č. 10Zpráva o činnosti komise za rok 2015 (bod 4) (7. června 2016) 
č. 11Doručená korespondence (bod 5) (7. června 2016) 
č. 12k povinnosti ministra financí předkládat kontrolnímu orgánu PS nejméně dvakrát ročně informace o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí dle § 65 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR (bod 1) (8. září 2016) 
č. 13Informace o použití institutu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dle § 88 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním a o použití sledování osob a věcí dle § 158d odst. 3 pověřenými celními orgány ČR za rok 2015 – Vyhrazené (bod 1) (20. září 2016) 
č. 14Diskuse nad záležitostí „plnění povinností informovat dotčené osoby o nařízeném odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu po pravomocném skončení věci dle § 88 odst. 8 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, včetně projednání dopisu ministra spravedlnosti (bod 2) (20. září 2016) 
č. 15Zpráva o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dle § 88 trestního řádu a o použití sledování osob a vědí dle § 158 odst. 2 a 3 trestního řádu Policií ČR v 1. pololetí roku 2016 – Vyhrazené (bod 4) (20. září 2016) 
č. 16Termín kontroly vybraných úkonů na ÚZČ (bod 5) (20. září 2016) 
č. 17Zpráva o použití zařízení k rušení provozu elektronických komunikací Pyrotechnickou službou Policie ČR za I. pololetí roku 2016 (bod 6) (20. září 2016) 
č. 18Kontrolní činnost ÚZČ - schválené úkony dle usnesení komise č. 15 z 20. 9. 2016 (bod 3) (4. října 2016) 
č. 19Informace o použití institutu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí pověřenými celními orgány ČR za období 1. 1. – 30. 6. 2016 (bod 2) (16. listopadu 2016) 
č. 20Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí dle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2015 (bod 3) (16. listopadu 2016) 

12
ISP (příhlásit)