Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Semináře

Rodina a společnost (22. května 2014) 
Společnost a duševně nemocní (1. listopadu 2016) 
Perspektiva zaměstnaneckých benefitů (14. listopadu 2016) 
Snížení celorepublikového dluhu na výživné  při využití současné právní úpravy (4. listopadu 2016) ISP (příhlásit)