Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 161k senátnímu návrhu zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 275/ (2. prosince 2015) 
č. 162k bodu „Aktuální stav, plány a záměry činnosti Úřadu práce“ (2. prosince 2015) 
č. 163k bodu „Informace o zaměstnávání imigrantů“ (2. prosince 2015) 
č. 164k bodu „Informace o přípravě zákona o úrazovém pojištění“ (2. prosince 2015) 
č. 165k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /ST 462/ (2. prosince 2015) 
č. 166k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokolu k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené práci, a k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 203 o dodatečných opatřeních k nucené práci a Změny z roku 2014 k Úmluvě o práci na moři, spolu se stanoviskem vlády k nim /ST 563/ (14. ledna 2016) 
č. 167k bodu „Aktuální stav řešení informačních technologií v resortu MPSV (kontrola usnesení VSP č. 154)“ (14. ledna 2016) 
č. 168k bodu „Analýza reálných výsledků projektů Fondu dalšího vzdělávání“ (14. ledna 2016) 
č. 169k bodu „Sdělení předsedy“ (14. ledna 2016) 
č. 170k bodu „Sdělení předsedy výboru“ (14. ledna 2016) 
č. 171k bodu „Sdělení předsedy výboru“ (14. ledna 2016) 
č. 172k bodu „Návrh termínu a pořadu 37. schůze výboru“ (14. ledna 2016) 
č. 173k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 654/ (3. února 2016) 
č. 174k bodu „Informace o aktuálním stavu řešení Lékařské posudkové služby“ (3. února 2016) 
č. 175k bodu „Varianty financování a dofinancování ZDVOP“ (3. února 2016) 
č. 176k bodu „Sdělení předsedkyň a předsedy podvýborů“ (3. února 2016) 
č. 177k bodu „Různé" (3. února 2016) 
č. 178k bodu „Různé“ (3. února 2016) 
č. 179k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních ve znění zákona č. 87/2015 Sb. /sněmovní tisk 689/ (18. února 2016) 
č. 180k bodu „Sdělení předsedy“ (18. února 2016) 

<<5678910111213>>
ISP (příhlásit)