Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 141k bodu "Informace Meziresortní pracovní skupiny k řešení problematiky sociálně zdravotního pomezí" (23. září 2015) 
č. 142k bodu Informace o aktuální situaci na Úřadu práce ČR (23. září 2015) 
č. 143k bodu „Návštěva Fondu dalšího vzdělávání" (23. září 2015) 
č. 144k vládnímu návrhu zákona o jednorázovém příspěvku důchodci/sněmovní tisk 526/ (14. října 2015) 
č. 145k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů/sněmovní tisk 500/ (14. října 2015) 
č. 146k návrhu poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ (14. října 2015) 
č. 147k bodu „Sdělení předsedy výboru" (14. října 2015) 
č. 148k bodu „Kontrola plnění usnesení VSP" (14. října 2015) 
č. 149k bodu „Pravidla pro pořádání seminářů" (14. října 2015) 
č. 150k bodu „Návrh termínu a pořadu 32. schůze výboru" (14. října 2015) 
č. 151k bodu "Financování ošetřovatelské péče v rámci odbornosti 913" (4. listopadu 2015) 
č. 152záznam k Návrhu státního rozpočtu na rok 2016 - kapitola 313 - MPSV (4. listopadu 2015) 
č. 153k vládnímu návrhu zákona o jednorázovém příspěvku důchodci /sněmovní tisk 526/ (4. listopadu 2015) 
č. 154k "Aktuálnímu stavu řešení informačních technologií v resortu MPSV" (4. listopadu 2015) 
č. 155k "Nové koncepci sociálního bydlení" (4. listopadu 2015) 
č. 156ke "Zprávě o činnosti pracovní skupiny k náhradní rodinné péči" (4. listopadu 2015) 
č. 157k bodu „Sdělení předsedy výboru“ (4. listopadu 2015) 
č. 158ke „Kontrole plnění usnesení VSP“ (4. listopadu 2015) 
č. 159k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 500/ (12. listopadu 2015) 
č. 160k „Plánu zahraničních aktivit výboru na rok 2016“ (25. listopadu 2015) 

<<456789101112>>
ISP (příhlásit)