Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 121k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony/sněmovní tisk 376/ (11. června 2015) 
č. 122k bodu Aktuální informace o stavu řešení informačních technologií v resortu MPSV (11. června 2015) 
č. 123k bodu Kontrola plnění usnesení VSP (11. června 2015) 
č. 124ke Zprávě SUIP – kontrola nelegálního zaměstnávání – opatření ke snížení nelegálního zaměstnávání (11. června 2015) 
č. 125k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 462/ (24. června  2015) 
č. 126k bodu Informace Meziresortní pracovní skupiny k řešení problematiky sociálně zdravotního pomezí (24. června 2015) 
č. 127k bodu „Různé“ (24. června 2015) 
č. 128k bodu „Různé“ (24. června 2015) 
č. 129k bodu „Různé“ (24. června 2015) 
č. 130k bodu „Různé“ (24. června 2015) 
č. 131k bodu Návrh termínu a pořadu 30. schůze VSP (24. června 2015) 
č. 132k bodu Aplikace zákona o hmotné nouzi, řešení doplatku na bydlení (24. června 2015) 
č. 133k bodu Varianty budoucího řešení úrazového pojištění (Informace o plnění usnesení PS č. 353, bod č. 1) (23. září 2015) 
č. 134k bodu "Sdělení předsedkyň a předsedy podvýborů" (23. září 2015) 
č. 135k bodu „Sdělení předsedy" (23. září 2015) 
č. 136k bodu „Různé" (23. září 2015) 
č. 137k bodu „Různé" (23. září 2015) 
č. 138k bodu „Kontrola plnění usnesení VSP" (23. září 2015) 
č. 139k bodu Návrh termínu a pořadu 31.schůze VSP (23. září 2015) 
č. 140k bodu Náhradní rodinná péče a problematika SPOD (23. září 2015) 

<<34567891011>>
ISP (příhlásit)