Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 101k Návrhu termínu a pořadu další schůze výboru pro sociální politiku, konané jako výjezdní zasedání do Libereckého kraje (4. března 2015) 
č. 102k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ (4. března 2015) 
č. 103k návrhu poslanců J. Miholy, R. Sklenáka, J. Faltýnka, M. Berdychové, H. Langšádlové, O. Havlové, J. Zavadila, M. Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - sněmovní tisk 366 (18. března 2015) 
č. 104k bodu „Různé" (18. března 2015) 
č. 105k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ (15. dubna 2015) 
č. 106k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 296/ (15. dubna 2015) 
č. 107k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony /sněmovní tisk 376/ (15. dubna 2015) 
č. 108k bodu „Náhradní rodinná péče a problematika SPOD“ (15. dubna 2015) 
č. 109ke společnému jednání výboru pro sociální politiku a výboru pro zdravotnictví (23. dubna 2015) 
č. 110ke společnému jednání výboru pro sociální politiku a výboru pro zdravotnictví (23. dubna 2015) 
č. 111ke společnému jednání výboru pro sociální politiku a výboru pro zdravotnictví (23. dubna 2015) 
č. 112ke „Kontrole plnění usnesení výboru pro sociální politiku“ (29. dubna 2015) 
č. 113k „Informaci předsedkyně podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny Jany Hnykové o aktuální situaci seniorů v ČR“. (6. května 2015) 
č. 114k „Aktuálnímu stavu přípravy zákona o sociálním bydlení“. (6. května 2015) 
č. 115k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 406/ (6. května 2015) 
č. 116k bodu „Sdělení předsedy výboru" (6. května 2015) 
č. 117k bodu „Sdělení předsedy výboru" (6. května 2015) 
č. 118k vyslání delegace poslanců výboru pro sociální politiku do Rumunska (6. května 2015) 
č. 119ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2014 – kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (11. června 2015) 
č. 120k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů/sněmovní tisk 296/ (11. června 2015) 

<<2345678910>>
ISP (příhlásit)