Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 81k bodu „Různé" (27. listopadu 2014) 
č. 82k „Návrhu termínu a pořadu 17. schůze výboru“ (27. listopadu 2014) 
č. 83ke „Kontrole plnění usnesení výboru pro sociální politiku" (14. ledna 2015) 
č. 84k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony/sněmovní tisk 288/ (14. ledna 2015) 
č. 85k bodu „Sdělení předsedy" (14. ledna 2015) 
č. 86k bodu „Různé" (14. ledna 2015) 
č. 87k bodu „Různé" (14. ledna 2015) 
č. 88k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ (30. ledna 2015) 
č. 89k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ (30. ledna 2015) 
č. 90k návrhu poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/20014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů /sněmovní tisk 366/ (30. ledna 2015) 
č. 91k „Problematice sociálního bydlení (usnesení VSP č. 13, 60)" (30. ledna 2015) 
č. 92ke „Kontrole plnění usnesení výboru pro sociální politiku“ (30. ledna 2015) 
č. 93k bodu Různé (30. ledna 2015) 
č. 94k bodu Sdělení předsedy – nominace člena výboru do Rady vlády pro seniory a stárnutí populace (10. února 2015) 
č. 95k bodu „Různé“ (10. února 2015) 
č. 96k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ (4. března 2015) 
č. 97k návrhu poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů/sněmovní tisk 366/ (4. března 2015) 
č. 98ke „Kontrole plnění usnesení výboru pro sociální politiku" (4. března 2015) 
č. 99k bodu Různé (4. března 2015) 
č. 100k bodu Různé (4. března 2015) 

<<123456789>>




ISP (příhlásit)